Alkuszi árgarancia

Szolgáltatásaink keretében a www.mpmba.hu oldalon on-line megkötött biztosítási szerződések díjainak helyességére árgaranciát vállalunk. Garanciát vállalunk arra, hogy a weboldalunkon kiszámolható díjak megegyeznek a biztosítók által meghirdetett díjakkal.

Ha a portálon megkötött biztosítási ajánlat díja mégis eltér a biztosító által kibocsátott kötvény végleges díjától, az adott biztosítási időszakra vonatkozóan, megtérítjük ügyfeleink számára a díjkülönbözetet.

Mire nem érvényesíthető az Alkuszi árgarancia?

Az árgarancia nem érvényesíthető azokban az esetekben, ahol a díjeltérés a felhasználó pontatlan, téves adatszolgáltatása miatt keletkezik.

Ilyen esetek lehetnek az alábbiak, a teljesség igénye nélkül:

  • a díjeltérés adódhat olyan kedvezmények megjelöléséből, amelyre nem jogosult a szerződő, vagy ezt nem tudja a biztosító társaság felé hitelt érdemlően, dokumentummal igazolni
  • díjeltérést eredményezhet, a személyes adatok, vagy a gépjármű adatainak téves megadása is (nem a forgalmi engedélyben szereplő cím, vagy olyan szerződő megjelölése, aki a szerződés megkötésére nem jogosult –forgalmi engedélybe be nem jegyzett üzembentartó-, hibás gépkocsi adatok stb.).
  • a ténylegestől eltérő bonus-malus besorolás megjelölése
  • a díjeltérés oka adódhat a kártörténeti igazolás hiányából, vagy annak késedelmes leadásából, vagy hibás kárelőzmény adatok megadásából
  • Amennyiben, a biztosító által küldött kötvényen, és a biztosítási ajánlaton eltérő éves díj szerepel, kérjük, keressen bennünket, hogy a díjeltérés okát mielőbb tisztázni tudjuk!