Törvénytár

 

Biztosításokkal kapcsolatos törvények, információk

A biztosítási tevékenységre, illetve a biztosításra vonatkozó törvények és rendeletek felsorolása az alábbiakban látható. A törvények, rendeletek hatályos verziója megtekinthető a https://magyarorszag.hu/ jogszabálykereső alkalmazáson, vagy egyéb  jogszabálygyűjteményekben.

Törvények

 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésről szóló 2005. évi XXV. törvény,
 • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007 évi CXXXVI. törvény,
 • A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (GFBT.) (Módosítva a 2009. évi CL törvénnyel.),
 • A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény,
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 • A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény,
 • 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről,
 • 2015. évi CXLVII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással összefüggésben egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról,
 • A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással összefüggésben egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXLVII. törvény.

Rendeletek

 

 • 20/2009 (X.9.) PM rendelet a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál alkalmazott gépjármű kategóriákról,
 • 34/2009 (XII.22.) PM rendelet a magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és magyarországi rendeltetési hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról,
 • 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól.

Oldal frissítve: 2016.01.11.