Lakásbiztosítás

A lakásbiztosítás

A lakásbiztosítás fedezetet nyújt számtalan káreseményre a lakóépületben és az ingóságokban keletkezett károkra, továbbá választható vagy bővíthető a szerződés baleset, élet és felelősségbiztosítási fedezettel igény szerinti biztosítási összegekkel. Javasoljuk körültekintően átgondolni a szükségleteket, igényeket, kiválasztva a megfelelőbb termékkombinációt, hiszen nemcsak az ingatlant és ingóságokat lehet biztosítani, hanem sok igen hasznos kiegészítő biztosítás is rendelkezésre áll. Egy Önnek megfelelő lakásbiztosítási szerződés kidolgozásában kérje tanácsadó segítségét.
A biztosítók más-más módon határozzák meg a biztosítható vagyontárgyak csoportosítását, értékhatárát, értékhatár szerinti tárolását, értékbecslését és a vagyonvédelmet.

 

Biztosítható vagyontárgyak

Biztosítható vagyontárgyak:

– lakóépület / családi ház, lakás/
– melléképület /garázs, tároló, kamra/
– hétvégi ház /nyaraló/
– háztartási ingóság / berendezési tárgyak, híradás és számítástechnikai eszközök, háztartási gépek, hobbi eszközök/
– értékőrző vagyon és művészeti értékek / ékszerek, képzőművészeti és iparművészeti tárgyak/
– különleges ingóságok /nagy értékű berendezések, engedélyhez kötött fegyverek, azok az ingóságok, amelyekről tételes és aláírással ellátott lezárt lista készül és az ajánlat mellékletét képezi.
– készpénz, értékpapír / belföldi fizetőeszköz/
– vállalkozói tulajdonban lévő vagyontárgyak / csak abban az esetben, ha a biztosított lakóépület állandóan lakott. gépek, berendezések, árukészlet, termékek, javításra átvett vagyontárgyak/
– idegen vagyontárgy / bérelt, kölcsön vett, vendégek tulajdona/
– kivitelezés alatt álló épületre köthető építés – szerelés biztosítás
– kiegészíthető mezőgazdasági fedezet
Biztosíthatók továbbá a háztartásban élő családtagok:
– balesetből vagy betegségből bekövetkezett egészségkárosodása.

Milyen káreseményre nyújt fedezetet a lakásbiztosítás?

A biztosító társaságok változóan ajánlanak biztosítási csomagokat vagy személyre szabhatóan felépíthető kockázatokat, amelyek az igénynek és élethelyzetnek megfelelően választhatóak.
A szerződési feltételek és kizárások biztosítónként változóak, de az alapfedezetek jellemzően megegyeznek.

Alapfedezetnek számít a tűz, robbanás, villámcsapás, viharkár, felhőszakadás, jégverés, árvíz, hó nyomás, földrengés, kő és földomlás, idegen járműütközés, idegen üreg beomlás, idegen tárgy rádőlés, vízkár, üvegtörés, rablás, betöréses lopás, rongálás, zárcsere.

Egyéb fedezetek, amelyek igénynek megfelelően választhatóak beázás, kívülről érkező víz, vízveszteség, különleges üvegek törése, bankkártya és okmányok elvesztése, szabadban tárolt vagyontárgyak, besurranás, trükkös lopás, üdülésre elvitt ingóságbiztosítása, napkollektor napelem biztosítás, autó poggyász-biztosítás, sporteszközök biztosítása, baleset, betegség és életbiztosítás, felelősségbiztosítás.

A biztosítók megtérítik az eseménnyel összefüggésben felmerült költségeket, amelyeket a feltétel szabályoz.
Ilyenek lehetnek a rom és törmeléktakarítási költség, oltás és mentés költségei, ideiglenes őrzés költsége, bérleti díjtérítés.

Fontos!

Látható, hogy a biztosító társaságok rendkívül széles kockázati körben ajánlanak biztosítási védelmet.
A termékkel kapcsolatos leírásokat, kizárásokat, vagyonvédelmi előírásokat ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételben szabályozzák, melyeket az ajánlat kiválasztásakor fontos megismerni, hogy Ön a legoptimálisabb biztosítási megoldást tudja választani.

Ki köthet és milyen időszakra lakásbiztosítási szerződést?

A lakásbiztosítási szerződés szerződője olyan személy lehet, aki az ingatlan, ingóság megóvásában érdekelt, így szerződő lehet az ingatlan tulajdonosa, bérlője, használója.
Lakásbiztosítási szerződés megköthető határozott és határozatlan időtartamra. Határozott időre szóló szerződések esetében a biztosítási időszak a szerződésben megjelölt kockázatviselési idő. Határozatlan idejű szerződések esetén a biztosítási időszak a kockázatviselés dátumától számított 365 nap, a szerződés évfordulóját a biztosítási kötvény tartalmazza. A szerződés felmondására, határozatlan idejű szerződések esetén, a biztosítási időszak végén van lehetőség, oly módon, hogy a felmondó nyilatkozatnak a biztosítási évfordulót megelőzően legkésőbb a 30-ik napon be kell érkezzen a biztosító társasághoz.
A biztosítási szerződés felmondását bármelyik fél kezdeményezheti, a biztosítási évfordulót megelőzően legalább 30 nappal, írásban. A biztosítási szerződés más időponttal nem mondható fel. A felmondás feltétele, hogy a biztosítási díj a kockázatviselés végéig meg legyen fizetve. Mivel a biztosítási szerződést nemcsak a biztosítás szerződője, hanem a biztosító társaság is felmondhatja a fent említett határidőn belül, a hátralékos biztosítási díjat a biztosító társaság követelheti a biztosítás szerződőjén. Amennyiben a biztosító társaság mondja fel a biztosítási szerződést, feltétlenül szükséges gondoskodni új szerződés megkötéséről.
Határozott időre kötött szerződés esetén a kockázatviselés és a szerződés a szerződés utolsó napján megszűnik.

A szerződés területi hatálya

A szerződés területi hatálya a kockázatviselés helyére, illetve további ingatlan és ingóság együtt biztosítása esetén a kötvényben megjelölt további kockázatviselési helyszínre vonatkozik. Egyes biztosító társaságok, lehetőséget biztosítanak arra, hogy megköthető ugyanabban a szerződésben akár a nyaraló biztosítása is. A kockázatviselés kiegészítő felelősség és baleset biztosítás esetén kiterjed Magyarország területére és a szerződés feltételeitől függően akár a föld országaira.

Kiegészítő fedezetek

Baleset és életbiztosítás

A lakásbiztosítás mellé általában egységenként köthető a lakásbiztosítási szerződéshez élet és/vagy baleset biztosítás. A biztosító társaságok a szerződésben foglaltaknak megfelelően, egységenként fizetnek kártérítést a választott kiegészítők szerint természetes halálra, baleseti halálra, baleseti temetési költségekre, baleseti maradandó egészségkárosodásra (rokkantságra), baleseti sérülésére (baleseti csonttörés, csontrepedés). A baleset biztosítás biztosítottja lehet a szerződő és az adott kockázatviselési helyen állandó lakcímmel rendelkező és kötvényen név szerint feltüntetett biztosított és közeli hozzátartozója.

Gyorsszerviz szolgáltatás
A biztosító társaságok nagy többsége lehetőséget nyújt vészelhárítást végző szakemberek biztosításával. A gyorsszervizszolgáltatás alapján, telefonon kérhető szakember segítsége, így vízszerelő, gázszerelő, fűtésszerelő, zárjavító, duguláselhárító, villanyszerelő, tetőfedő, üveges.
A szakemberek szakszerűen elhárítják a felmerült problémát, de a szerződéstől függően a költségeket a biztosító társaságok a szerződésben megadott káreseményenkénti és éves limit összegéig vállalják.
Felelősségbiztosítás
A felelősségbiztosítás biztosítottja az alapbiztosítás kötvényén név szerint feltüntetett szerződő/biztosított lehet, illetve a biztosítottal életvitelszerűen együttlakó, bejelentett, közeli hozzátartozó vagy élettárs.
Különleges üvegbiztosítás
Kiegészítő különleges üvegbiztosítás köthető meghatározott feltételek szerint az épület nyílászáróinak, erkélyeinek, loggiáinak, teraszainak szerkezetileg beépített speciális üvegezésre, télikert üvegezésére, beépített üvegfalakra, bútor- és képüvegezésre, bútorra szerelt üveglapra, üvegkerámia főzőlapra, normál- és velencei tükörre, akvárium, és terrárium üvegezésére. A biztosító szolgáltatása azonos méretű, minőségű üveg pótlását, le- és felszerelés költségeit fedezi.
Kiegészítő vállalkozásbiztosítás
Kiegészítő vállalkozásbiztosítás köthető a lakásbiztosítás mellé, melynek keretében biztosíthatóak a vállalkozás vagyontárgyai munkaeszközei, felszerelései, gépei, készletei.
Mezőgazdasági kiegészítő biztosítás
Mezőgazdasági kiegészítő biztosításban biztosítható a termés, termény, készlet, állatok, mezőgazdasági gépek, felszerelés, berendezés, munkaeszközök.

Tudnivalók a biztosítóváltásról lakás biztosítás esetén

Ha valamely oknál fogva Ön nem elégedett biztosítója szolgáltatásával, vagy érvényes szerződése díjával, feltételeivel, vagy időközben olyan szükségletek merültek fel, melyekre biztosítási fedezetet kíván és változtatni akar a szerződés tartalmán, biztosítási szerződését írásban mondhatja fel a biztosítási szerződés évfordulójára, a szerződés évfordulóját megelőzően legkésőbb a 30-ik napon.
Fontos: a felmondó levélnek legkésőbb a szerződés évfordulóját megelőzően, a 30-ik napon be kell érkezni a biztosító társasághoz, sajnos ellenkező esetben felmondási szándékát a biztosító társaság nem fogja figyelembe venni.
A biztosítás felmondásáról szóló levelet, nyilatkozatot Ön megküldheti közvetlenül a biztosító társaságnak, vagy az Ön által megbízott alkusznak faxon, vagy postai úton, de felmondó nyilatkozatát személyesen is átadhatja a biztosító társaság, vagy az alkusz ügyfélszolgálatán. Abban az esetben, ha felmondó nyilatkozatot alkuszi ügyfélszolgálaton adja le, az alkusznak a felmondó nyilatkozatot haladéktalanul továbbítania kell a biztosítótársasághoz.
A szerződés a biztosítási évforduló napján szabályszerűen, felmondással fog megszűnni.
Biztosítási szerződés más időponttal nem mondható fel. A felmondás feltétele, hogy a biztosítási díj a kockázatviselés dátumának végéig meg legyen fizetve.
Biztosítási szerződés felmondása esetén az új szerződést a biztosítási évforduló utolsó napját követő nap 0 órára szóló kockázatviselés kezdettel szükséges megkötni.

A biztosítási szerződések évfordulója biztosító társaságtól és a biztosítási szerződés tartalmától függően, változó időpontú lehet. Biztosítási szerződése évfordulójának időpontjáról a biztosítási kötvényből tájékozódhat, vagy keresse ügyfélszolgálatunkat és kérje munkatársaink segítségét, vagy kérje a biztosító társaság segítségét.

A biztosítási évfordulót a biztosító társaságok két féle módon határozzák meg a szerződés tartalmától és a jogszabályi előírásoktól függően, ezért lehet naptári vagy biztosítási évfordulójú a biztosítási szerződés.
A naptári évforduló, a szerződéskötés dátumától függetlenül az év utolsó napja, így a szerződést legkésőbb december 1-én lehet, a fentiekben leírt módokon érvényesen felmondani.
A biztosítási évforduló esetén, a szerződés évfordulója a szerződés megkötésének napjától 365 napra tehető. Ebben az esetben is az érvényes felmondás feltétele, hogy a felmondó nyilatkozat az évfordulót megelőzően, legkésőbb a 30.-ik napon beérkezzen a biztosító társasághoz. Előfordulhat, olyan biztosítási évforduló meghatározás is, hogy a kockázatviselés kezdetét követő hónap első napja a biztosítási év kezdete, és ettől az időponttól számított 365 nap lesz a biztosítás évfordulója.

A szerződés évfordulóját 30-60 nappal megelőzően, a biztosító társaság, a következő biztosítási időszak díját és az értékemelkedés mértékét, esetlegesen változó feltételeit, értesítő levelet küld a szerződő részére. Az értesítő levél alapján mérlegelhető, hogy a megváltozott díj, az értékemelkedés mértéke esetleg a megváltozott feltételek mellett, érdemes-e fenntartani a szerződést. Célszerű érdeklődni a biztosító társaságnál, vagy az alkusznál, az újonnan kifejlesztett termékekről, hiszen lehet, hogy kedvezőbb feltételek mellett lehet igénybe venni hasznos szolgáltatásokat. A biztosító társaságok törekednek arra, hogy az ügyfelek számára minél teljesebb körű biztosítási fedezetet tudjanak nyújtani, a lehető legkedvezőbb áron. Ilyenkor lehetőség van a kínálkozó lehetőségeket megfontolni.
Javasoljuk, hogy legalább a biztosítási évforduló alkalmával vizsgálják át a háztartásban bekövetkezett változásokat, az értékemelkedés mértékét, hogy az megfelel-e a valós háztartási vagyon és az ingatlan értékének. Amennyiben a változások a biztosító társaságnak év közben nem kerültek bejelentésre évforduló alkalmával mindenképpen célszerű bejelenteni a teljes körű biztosítási fedezet fenntartása érdekében. A szerződés évfordulóját 30-60 nappal megelőzően, a biztosító társaság is megküldheti a szerződőnek a szerződést felbontó levelét, hiszen a biztosító társaságnak is lehetősége van indoklás nélkül felmondani a szerződést a biztosítási időszak végével.

E

Írjon nekünk:


  • Elolvastam, es elfogadom az adatvedelmi nyilatkozatot. Az Ön jelenleg megadott adatait az Önnel való kapcsolatfelvételhez használjuk. Az Ön nevét es e-mail címét adatbázisunkban tároljuk, de harmadik személy részére nem adjuk át.
E

Hívjon minket:

+36 1 453 0303 / +36 30 933 4292